Amânarea ratelor
Home / Blog / Amânarea ratelor
27 March 2020, by , in Blog, No comments

✒ Guvernul a adoptat Ordonanța de Urgență privind măsuri de amânare a plății ratelor la creditele acordate de bănci și IFN-uri către persoane fizice și juridice.

Principalele prevederi sunt:

✔️ Plata ratelor se suspenda pe o perioadă de maximum 9 luni, dar fara a depăși data de 31.12.2020.

✔️ Durata suspendării obligației de plată se adaugă la perioada maxima de creditare prezentă în reglementările creditorilor.

✔️ Pentru persoane fizice, pentru care prelungirea maturității creditelor depășește limita de vârstă, pot beneficia de amânarea plății ratelor, cu condiția restructurării creditelor. Acest lucru însemnând că durata creditelor respective nu se va prelungi.

 De prevederile ordontei vor beneficia doar debitorii care nu au înregistrat restanțe la data instituirii situației de urgență si celor ale căror venituri au fost afectate de pandemie.

✔️Pentru a putea beneficia de amânarea plății ratelor, dobânzilor, comisioanelor, debitorii pot face până la încetarea stării de urgență o solicitare prin email, scrisoare poștală sau printr-un alt canal de comunicare oferit de creditor.

Pe timpul suspendării plății ratelor scadente, creditele acumulează dobândă, care se adaugă la soldul creditului existent la finele perioadei de suspendare. Acesta se va eșalona pe toată durata creditului, deci ratele lunare vor fi majorate în raport cu dobânda acumulata, exceptie făcând creditele ipotecare pentru care dobânda acumulată se plătește eșalonat pe o perioadă de maximum 5 ani.

✔️Statul garanteaza în procent de 100% plata dobânzilor acumulate în perioada suspendării plății ratelor, doar pentru persoane fizice ce au credite ipotecare.

Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să mandateze Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (F.N.G.C.I.M.M.), în vederea emiterii de scrisori de garanție în numele și în contul statului în favoarea creditorilor. Acordarea şi derularea garanţiilor de stat se realizează pe baza unei convenţii de garantare încheiate între F.N.G.C.I.M.M. şi creditori. Modelul convenţiei de garantare se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice.
Banca este obligata ca în termen de 30 de zile de la solicitatea amânării plății ratelor, să notifice debitorul cu privire la modificările contractuale.

Pentru ca debitorii persoane juridice să beneficieze de suspendarea rambursării ratelor, trebuie să îndeplinească anumite condiții :

✅ Au activitatea întreruptă ca efect al deciziilor emise de autoritățiile publice și dețin certificatul de situații de urgență, tip 1 (albastru) emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,

sau

✅ Dețin certificatul de situații de urgență tip 2 (galben), emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, în baza declarațiilor pe proprie răspundere prin care se constată diminuarea veniturilor cu 25% în luna martie 2020, prin raportare la media luniilor ianuarie și februarie 2020, sau întreruperea partial ca efect al deciziilor autoritățiilor publice, pe perioada stării de urgență.
MFP va emite procedura de acordare și recuperare a garanțiilor în termen de 15 zile de la publicarea OUG in Monitorul Oficial

                <h2>
          Luați legătura cu noi          </h2>
        <a href="https://www.mslegal.ro/contact/">
          Click Here         </a>
About author:

Leave a Reply