Când dragostea e oarbă…
Home / Blog / Când dragostea e oarbă…
5 March 2020, by , in Blog, No comments

Noțiune interpretabilă, iubirea înseamnă, între altele, și asumarea unui risc iar căsătoria nu este altceva decât o convenție al cărei obiect este tocmai iubirea.

Ca orice altă convenție, există metode de diminuarea a riscurilor – regimul matrimonial.

Căsătoria este izvorul regimului matrimonial.

Efectul imediat, principal, este structurarea patrimoniului fiecaruia dintre soti, prin instituirea regulilor specifice.

Atunci când ne căsătorim putem alege un regim matrimonial dintre cele trei existente.

Comunitatea legală (varianta clasică) – este regimul matrimonial tradițional. Acest regim presupune că, de la data încheierii căsătoriei, soții au un patrimoniu comun, iar bunurile pe care le dobândesc devin bunuri comune în devălmășie, fără a fi stabilită cota de participare a fiecăruia dintre ei.

Chiar dacă la semnarea actelor prin care se dobândește dreptul de proprietate, în timpul căsătoriei, este prezent numai unul dintre soți, regimul juridic al bunului dobândit este acela de bun comun al ambilor soți.

Separaţia bunurilor prin convenţie matrimonială – Soții au posibilitatea să aleagă regimul matrimonial al separației de bunuri, care presupune încheierea unei convenții matrimoniale. Este obligatoriu ca la încheierea convenției matrimoniale să fie prezente toate părțile, personal sau prin mandatar, convenția matrimonială de separație de patrimonii încheindu-se în mod obligatoriu la notar, în formă autentică.

Dacă soții au încheiat o convenție de separație de patrimonii, înseamnă că bunurile dobândite de ei în timpul căsătoriei nu vor mai fi bunuri comune. Bunurile vor fi bunuri proprii ale unuia sau celuilalt dintre soți, în funcție de cel care le dobândește.

Comunitatea convenţională – Şi acest regim matrimonial presupune încheierea unei convenții matrimoniale, la fel ca la regimul separației, cu toate părțile prezente, personal sau prin mandatar, în fața notarului public. Convenția prin care se alege regimul comunității convenționale poate cuprinde clauze privind extinderea comunității, prin includerea în comunitate a unor bunuri proprii, restrângerea comunității la anumite bunuri sau datorii anume determinate în convenție, modificarea gestiunii bunurilor prin obligativitatea acordului ambilor soți pentru încheierea anumitor acte de administrare. Bunurile dobândite în timpul comunității convenționale vor fi proprii sau comune, în funcție de alegerea soților.

Alegerea regimului matrimonial (comunitatea legală, separaţia bunurilor sau comunitatea convenţională) se poate face înainte sau după încheierea căsătoriei, dupa cum urmeaza:

  • înaintea căsătoriei, prin întocmirea declarației de căsătorie;
  • înaintea căsătoriei, prin încheierea unei convenții matrimoniale în formă autentică;
  • după încheierea căsătoriei, prin încheierea unei convenții matrimoniale în formă autentică, după cel puțin un an de la încheierea căsătoriei.
About author:

Leave a Reply