Ce înseamnă stare de urgență | Coronavirus în România
Home / Blog / Ce înseamnă stare de urgență | Coronavirus în România
14 March 2020, by , in Blog, No comments

Cu puțin timp în urmă, Președintele României, Klaus Iohannis a decretat stare de urgență începând de luni.

.Starea de urgență este reglementată de Constituția României și de O.U.G. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență.

Stare de urgență este o situație în care se pot impune măsuri excepționale de natură politică, economică și de ordine publică, aplicabile pe întreg teritoriul țării sau în unele unități administrativ-teritoriale, măsuri care în mod normal nu ar fi permise.

Starea de urgență reprezintă ansamblul de măsuri excepționale de natură politică, economică și de ordine publică aplicabile pe întreg teritoriul țării sau în unele unități administrativ-teritoriale care se instituie dacă există pericole grave actuale sau iminente privind securitatea națională ori funcționarea democrației constituționale sau există iminența producerii ori producerea unor calamități care fac necesară prevenirea, limitarea sau înlăturarea, după caz, a urmărilor unor dezastre.

La instituirea stării de urgență, unele atribuții ale administrației publice centrale de specialitate și ale administrației publice locale trec în competența autorităților militare și a altor autorități publice, prevăzute în decretul de instituire a stării de urgență.

Pe durata stării de urgență, pentru aplicarea dispozițiilor legale, precum și a măsurilor prevăzute în decretul de instituire a stării de urgență, autoritățile militare, precum și celelalte autorități publice prevăzute în decretul de instituire a stării de urgență POT restrânge exercițiul unor drepturi și libertăți fundamentale.

Nu pot fi restrânse,  în nicio circumstanță, exercițiul următoarelor drepturi pe perioada stării de urgență:

✅ dreptul la viață;

✅ dreptul de a nu fi supus torturii și pedepselor ori tratamentelor inumane sau degradante;

✅ dreptul de a nu fi condamnat pentru infracțiuni neprevăzute ca atare, potrivit dreptului național sau internațional;

✅ dreptul de a nu ne fi restrâns accesul liber la justiție;

✅ dreptul de a nu fi supus sclaviei şi muncii forţate;

✅ dreptul de a nu fi judecat şi pedepsit de două ori. 

Exercițiul unor drepturi sau al unor libertăți poate fi restrâns numai prin lege și numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securității naționale, a ordinii, a sănătății ori a moralei publice, a drepturilor și a libertăților cetățenilor; desfășurarea instrucției penale; prevenirea consecințelor unei calamități naturale, ale unui dezastru.

Ce drepturi și libertăți POT fi restrânse?

 Dreptul de proprietate

Pe durata stării de urgență se poate dispune rechiziționarea de bunuri, potrivit legii.

Rechiziţia reprezintă o limitare legală a exerciţiului dreptului de proprietate, fie prin afectarea temporară a atributului folosinţei bunului, fie prin însăşi încetarea dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile consumptibile sau perisabile, dar, în ambele situaţii, cu plata de despăgubiri, în condiţiile legii.

Rechiziţia reprezintă o măsură excepţională, prin care organele autorităţii publice împuternicite prin lege obligă agenţii economici, instituţiile publice, precum şi alte persoane juridice şi fizice la cedarea temporară a unor bunuri mobile sau imobile forţelor destinate apărării naţionale sau autorităţilor publice în situaţii speciale,

Pot fi rechiziţionate: mijloace de transport de orice fel, instalaţii portuare sau de aerodromuri, sisteme de comunicaţii şi de telecomunicaţii, surse de alimentare energetice, tehnică de calcul, materiale tipografice şi audiovizuale, materiale de construcţii, clădiri, terenuri, utilaje, animale, furaje, materiale veterinare etc.

Rechiziţia este o măsură temporară, care va înceta la încetarea situaţiei excepţionale ce a impus-o, când bunurile rechiziţionate urmează a fi restituite celui de la care au fost preluate. Când operează asupra unor bunuri consumptibile sau perisabile, ea va fi definitivă.

Rechiziţia presupune acordarea de despăgubiri atât în ipoteza rechiziţiei temporare, pentru degradările sau devalorizările suferite de bunurile rechiziţionate pe perioada folosirii lor în scopul pentru care ea a operat, cât şi în situaţia rechiziţiei definitive, pentru valoarea bunurilor consumptibile sau perisabile astfel preluate

⚠ Dreptul la liberă circulaţie

Pe durata stării de urgență se poate limita sau interzice circulația vehiculelor sau a persoanelor în anumite zone ori între anumite ore și se pot elibera, în cazuri justificate, permise de liberă circulație.

Starea de urgență poate justifica închiderea frontierei de stat, în întregime sau în zona în care a fost instituită starea de urgență, intensificarea controlului la punctele de trecere a frontierei care rămân deschise, precum și supravegherea frontierei pe toată lungimea sa.

⚠ Libertatea de exprimare

Dacă situația o cere și este respectată Constituția, statul ar putea îngrădi libertatea de exprimare pentru anumite manifestări sau mesaje care ar putea aduce panică în rândul populației.

Se pot suspenda temporar apariția sau difuzarea unor publicații ori a unor emisiuni ale posturilor de radio sau de televiziune.

⚠ Libertatea de întrunire şi asociere

La acest moment deja s-au luat măsuri pentru limitarea libertății de întrunire sau asociere, însă aceste măsuri pot fi mai drastice și pot fi limitate întâlnirile în anumite locuri, pe o anumită perioadă sau întâlnirile care depășesc un anumit număr de participanți.

?De reținut indicația Grupului de Comunicare Strategică:?

❗️”Având în vedere enunțarea în spațiul public/mediul online a posibilelor măsuri care pot fi luate în cadrul stării de urgență, fără a se menționa faptul că NU toate aceste măsuri sunt luate în mod obligatoriu, menționăm faptul că vor fi avute în vedere DOAR acele măsuri necesare în combaterea răspândirii noului coronavirus (COVID-19). Facem apel la responsabilitate și în acest caz în modul de prezentare a cadrului legal și a măsurilor care pot avea legatura cu motivul pentru care a fost anunțată decizia referitoare la starea de urgență.”❗️

După publicarea decretului vom vedea măsurile dispuse.

About author:

Leave a Reply