Certificatul de situaţie de urgenţă (CSU)
Home / Blog / Certificatul de situaţie de urgenţă (CSU)
20 March 2020, by , in Blog, No comments

În această perioadă, majoritatea antreprenorilor şi companiilor se confruntă cu probleme economice, pe fondul pandemiei de coronavirus. 

Guvernul a emis Hotărârea privind acordarea certificatelor de situaţie de urgenţă de către Ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri.

Certificatul atestă faptul că activitatea economică a operatorului a fost afectată ca urmare a situaţiei de urgenţă.

Ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, într-o postare online a mneționat că certificatul stării de urgenţă va fi necesar începând cu luna aprilie 2020, întrucât starea de urgenţă a fost decretată în luna martie.

Certificatul ajută la exonerarea răspunderii operatorului în situaţia neexecutării unor obligaţii contractuale.

Dacă afacerea ta a fost profund afectată de pandemia coronavirus, ai nevoie de acest certificat ca să poți suspenda executarea contractelor, să nu mai plătești furnizorii, chiria și să câștigi timp.

Acesta poate fi utilizat în relaţiile cu terţii, parteneri de afaceri, angajaţi, colaboratori, instituţiilor publice, bănci, societăţi de leasing, în faţa instanţelor de judecată ca mijloc de probă etc.

Pe baza certificatului de situaţie de urgenţă, prescurtat CSU, se doreşte a se acorda sprijin guvernamental operatorilor economici care înregistrează o scădere a încasărilor cu un procent de minimum 40%, pe fondul crizei de coronavirus.

Cine poate obține CSU?

Eliberarea certificatului în discuţie este limitată la operatorii economici din următoarele sectoare: 

✅ transporturi;

✅ turism;

✅ horeca;

✅ organizări de evenimente;

✅ publicitate;

✅ învăţământ privat şi activităţi adiacente;

✅ industria confecţiilor, încălţămintei şi pielăriei;

✅ servicii destinate populaţiei.

Cum se obține CSU?

Trebui să depui o cerere online, prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro/, prin care trebuie să completezi: 

✅ datele de identificare ale societății;

✅ datele de contact;

✅ motivul solicitării certificatului pentru situații de urgență;

✅ justificarea nevoii acestuia;

✅ date referitoare la situaţiile financiare.

Cererile operatorilor vor fi analizate de o Comisie de Analiză care stabileşte în ce măsură solicitantul îndeplineşte condiţiile stabilite prin Hotărârea de Guvern, dacă au fost indicate toate datele necesare, precum şi dacă documentele justificative sunt complete şi relevă îndeplinirea condiţiilor. 

Dacă Comisia de Analiză va aprecia că sunt îndeplinite condiţiile legale, documentele sunt complete şi suficiente, cererea operatorului va fi admisă şi comunicată acestuia în maxim 5 zile lucrătoare prin e-mail. În lipsa unei menţiuni a momentului de la care va curge termenul de 5 zile, presupunem că acesta se va calcula prin raportare la momentul depunerii cererii prin platforma pusă la dispoziţie de Minister.

Ce documente sunt necesare pentru obținerea CSU?

Documentele justificative solicitate la depunerea cererii sunt:

✅ Certificat Unic de Înregistrare;

✅ Carte Identitate Administrator;

✅ Balanţă contabilă certificată pe luna în care are loc scăderea încasărilor cu cel puţin 40% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.Procentul de minim 40% stabilit prin hotărâre nu reprezintă o condiţie sine qua non pentru acordarea acestui certificat. În situaţia în care diminuarea încasărilor nu depăşeşte cel puţin 40% din veniturile obţinute în luna corespunzătoare a anului trecut, singura diferenţă este că se vor solicita operatorului economic documente suplimentare.

Balanţa contabilă pentru luna anului trecut la care se face raportarea de la pct. precedent

✅ Certificatul constatator eliberat de ONRC

✅ Declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului. Prin aceasta solicitantul arată că datele şi documentele furnizate sunt veridice, iar scăderea activităţii a fost cauzată de apariţia stării de urgenţă. Pe platforma aminitită regăsiţi un model de completare a acestei declaraţii

✅ Împuternicirea solicitantului.

Desigur, toate documentele vor trebui semnate electronic de solicitant. 

Noi îți obținem un certificatul constatator, doar trebuie să contactezi.

                <h2>
          Luați legătura cu noi          </h2>
        <a href="https://www.mslegal.ro/contact/">
          Click Here         </a>
About author:

Leave a Reply