Clauze abuzive. CJUE
Home / Blog / Clauze abuzive. CJUE
12 March 2020, by , in Blog, No comments

O instanță în fața căreia un consumator susține că anumite clauze contractuale sunt abuzive este obligată să verifice din proprie inițiativă alte clauze ale contractului în măsura în care acestea sunt legate de obiectul litigiului cu care a fost sesizată (Hotărârea în cauza C-511/1 – Györgyné Lintner/UniCredit Bank Hungary Zrt.)

În hotărâre, Curtea precizează că instanța în fața căreia un consumator susține că anumite clauze care figurează într-un contract încheiat cu un profesionist sunt abuzive nu este obligată să examineze din oficiu și individual caracterul eventual abuziv al tuturor celorlalte clauze din acest contract pe care consumatorul nu le-a atacat.

Aceasta trebuie însă să efectueze o astfel de examinare a clauzelor, chiar necontestată de consumator, care sunt legate de obiectul litigiului, astfel cum este delimitat de părți, din moment ce dispune de elementele de drept și de fapt necesare în acest scop. Astfel, dacă dosarul care îi este adresat ridică îndoieli serioase în ceea ce privește caracterul abuziv al acestor clauze, instanța trebuie să îl completeze solicitând părților să îi furnizeze lămuriri precum și documentele necesare.

În schimb, pentru a nu depăși limitele obiectului litigiului astfel cum este definit de părți în pretențiile lor, instanța nu este obligată, în temeiul directivei, să examineze din oficiu caracterul eventual abuziv al altor clauze care nu sunt legate de obiectul acestui litigiu.

Curtea amintește că instanța națională chemată să examineze caracterul abuziv al unei clauze contractuale vizate de o acțiune cu care este sesizată trebuie să țină seama de toate celelalte clauze din contractul respectiv, dacă este necesar, în vederea acestei examinări, să aprecieze efectul cumulativ al acestor clauze.

About author:

Leave a Reply