Clauze contractuale abuzive
Home / Blog / Clauze contractuale abuzive
13 March 2020, by , in Blog, No comments

Ori de câte ori cumpărați un produs sau serviciu de la un comerciant profesionist, intrați într-un contract – fie că vă înscrieți la un club de sport, comandați anvelope on-line, contractați un credit imobiliar sau vă faceți cumpărăturile săptămânale de la supermarket.

Condițiile contractuale standard utilizate de comercianți trebuie să fie echitabile

Clauze potențial abuzive

Pe lângă cerința generală de „bună credință” și „echilibru”, legislația conține și o listă de termeni specifici care pot fi considerați abuzivi. Dacă un contract prevede condiții abuzive, acestea nu sunt obligatorii pentru consumatori, iar comerciantul nu se poate baza pe ele.

 1. Clauzele care exclud/limitează răspunderea comerciantului în caz de deces sau rănire a consumatorului ca urmare a unei acțiuni sau omisiuni din partea comerciantului.
 2. Condițiile care exclud/ limitează în mod nejustificat dreptul consumatorilor la despăgubiri în cazul în care comerciantul nu își respectă obligațiile contractuale.
 3. Termenii care sunt obligatorii pentru consumator, dar îi permit comerciantului să iasă dintr-un contract de furnizare de servicii care nu îl avantajează.
 4. Clauzele care îi permit comerciantului să păstreze sumele plătite în avans în cazul în care consumatorul anulează contractul, fără a permite însă despăgubirea echivalentă a consumatorului în cazul în care comerciantul este cel care anulează contractul.
 5. Clauzele care îi impun consumatorului care nu își îndeplinește o obligație să plătească despăgubiri mult prea mari.
 6. Clauzele care îi permit comerciantului să anuleze unilateral un contract, fără a-i da același drept și consumatorului.
 7. Clauzele care autorizează comerciantul să rezilieze în termen scurt un contract fără dată fixă de finalizare, exceptând cazurile absolut justificate.
 8. Clauzele prin care consumatorul trebuie să își notifice intenția de a rezilia contractul, dar care prevăd în acest sens un preaviz foarte lung.
 9. Clauzele care sunt obligatorii pentru consumatori, chiar dacă ele nu sunt evidente pentru aceștia înainte de semnarea contractului.
 10. Clauzele care îi permit comerciantului să modifice un contract în mod unilateral, cu excepția cazului în care contractul prevede un motiv întemeiat în acest sens.
 11. Termenii care îi permit unui comerciant să efectueze, în mod unilateral și fără un motiv valabil, modificări ale produsului sau serviciului care urmează să fie furnizat.
 12. Termenii care îi permit comerciantului să stabilească prețul final la livrare sau să îl mărească, fără a-i oferi consumatorului posibilitatea de a rezilia contractul în cazul în care prețul este cu mult mai mare decât cel convenit inițial.
 13. Clauzele care îi dau doar comerciantului dreptul de a interpreta orice clauză din contract și de a decide dacă produsul sau serviciul este conform cu prevederile contractului.
 14. Termenii prin care comerciantul încearcă să eludeze angajamentele asumate de personalul său sau prin care astfel de angajamente sunt supuse altor condiții.
 15. Termenii care îi obligă pe consumatori să își îndeplinească toate obligațiile care le revin atunci când comerciantul nu și le respectă pe ale sale.
 16. Clauzele care îi permit comerciantului să transfere contractul fără acordul consumatorului, ceea ce ar putea însemna condiții mai dezavantajoase pentru acesta din urmă.
 17. Clauzele care impun restricții cu privire la locul și modul în care consumatorii pot intenta acțiuni în justiție și care îi obligă să prezinte dovezi care intră în responsabilitatea celeilalte părți contractante.
About author:

Leave a Reply