Drepturile Angajaților | Coronavirus
Home / Blog / Drepturile Angajaților | Coronavirus
18 March 2020, by , in Blog, No comments

În contextul decretului de stare de urgență, mulți dintre ANGAJATORI au venit cu tot felul de amenințări ILEGALE față de salariați.

Niciun angajator NU are dreptul să impună angajatului să semneze o demise, să îi sugereze să demisioneze sau să ceară/impună concediu fără plată.

Angajatorul are la dispoziție, pentru încetarea contractului de munca, alte pârghii, în condițiile stabilite de lege.

ANGAJAȚII NU POT FI CONCEDIAȚI PENTRU REDUCEREA ACTIVITĂȚII și nici NU POT FI OBLIGAȚI SĂ SEMNEZE ACTE PRIN CARE SUNT DE ACORD SĂ NU MAI PRIMEASCĂ NICIUN SALARIU

⚠ Contractul individual de muncă SE SUSPENDĂ DE DREPT în caz de carantină sau forță  majoră.

Contractul individual de muncă poate fi suspendat, prin acordul părţilor, în cazul concediilor fără plată pentru studii sau pentru interese personale.

⚠ Contractul individual de muncă poate fi suspendat din initiațiva angajatorului în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activității, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare.

Pentru întreruperea temporară a activității societatea trebuie să depună la Registrul Comerțului, o serie de documente necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului a acestei menţiuni.

Dacă angajatorul își reduce și/sau întrerupe temporar activitatea, salariații implicați în activitatea redusă sau întreruptă, care nu mai desfășoară activitate, beneficiază de o indemnizație, platita din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mică de 75% din salariul de bazăcorespunzător locului de muncă ocupat.

Pe durata reducerii și/sau a întreruperii temporare, salariații se vor afla la dispoziția angajatorului, acesta având oricând posibilitatea să dispună reînceperea activității.

Toate actele angajatorului se contestă în termen de 30 de zile la Tribunalul de unde are domiciliul și poate să ceară instanței de judecată chiar și suspendarea deciziei cu reluarea activității, până la momentul la care se judecă cererea de anulare a deciziei angajatorului.

                <h2>
          Luați legătura cu noi          </h2>
        <a href="https://www.mslegal.ro/contact/">
          Click Here         </a>
About author:

Leave a Reply