Epidemie coronavirus și Drepturile individuale.
Home / Blog / Epidemie coronavirus și Drepturile individuale.
11 March 2020, by , in Blog, No comments

Carantina și izolarea sunt justificate și obligatorii din punct de vedere moral, având în vedere beneficiile pentru societate, în ceea ce privește prevenirea sau limitarea bolilor infecțioase.

Drepturile sunt puteri și privilegii pe care le avem ca individ însă niciun drept nu este absolut.

Drepturile individuale nu înseamnă doar că putem face orice dorim.

Restrângerea exerciţiului unor drepturi a fost prevăzută tocmai pentru a asigura posibilitatea autorităţilor publice, în astfel de cazuri, de a interveni în salvgardarea sau menţinerea ordinii publice, a unui interes general sau din alte considerente.

Pandemiile reprezintă amenințări la adresa securității, sănătății și ordinii publice.

Dintre toate obiectivele care trebuie să fie asigurate de stat, niciunul nu este mai important decât păstrarea sănătății publice.

Fiecărui individ îi revin drepturi şi libertăţi de care poate să dispună liber, cu condiţia de a nu aduce atingere drepturilor şi libertăţilor altora. 

Tocmai pentru că drepturile nu sunt absolute și având în vedere implicațiile asupra sănătății publice, adică a noastră, nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase se pedepseşte.

About author:

Leave a Reply