Executarea silită
Home / Blog / Executarea silită
5 March 2020, by , in Blog, No comments

Executarea silită poate fi făcută de către un executor judecătoresc numai în baza unui titlu executoriu. Un titlu executoriu poate fi, spre exemplu, un contract de credit sau o hotărâre judecătorească.
Odată pusă în mișcare procedura, debitorul trebuie anunțat printr-o somație că face parte dintr-un proces de executare silită. Rolul acestei somații este să informeze debitorul și să îi ofere posibilitatea de a achita debitul.
În termen de 15 zile de când debitorul a luat la cunoștință de actul de executare , poate face o contestație la executare, care se depune la instanța de executare.
Potrivit legii, admiterea contestației poate duce la anularea actului de executare, la îndreptarea acestuia sau chiar la încetarea totală a executării.
Debitorul poate solicită și suspendarea executării silite prin plata unei cauțiuni (a unei sume de bani ce funcționează că o garanție).
Executarea silită se face prin:
• urmărirea bunurilor mobile și imobile ale debitorului sau aparținând terților ținuți să răspundă, în condițiile legii, pentru obligațiile datornicului, în scopul îndestulării creditorilor;
• predarea către creditor a bunurilor, prevăzute în titlul executoriu, ce sunt deținute fără drept de debitor;
• alte măsuri prevăzute de lege.

Referitor la poprirea veniturilor, e foarte important de reținut că executorul nu poate reține toți sau aproape toți banii unui executat, ci doar:
• jumatate din venitul lunar net pentru sumele datorate cu titlu de obligație de întreținere sau pensie alimentară pentru copii;
• o treime din venitul lunar net pentru orice alte datorii.

Nu pot fi executate silit, spre exemplu, Alocațiile și indemnizațiile pentru copii; Ajutoarele de deces; Ajutoarele de maternitate; Ajutoarele pentru îngrijire a copilului bolnav; Diurnele; Bursele de studii de la stat; Bunurile de uz personal sau casnic, care nu pot fi lipsite traiului debitorului și familiei sale, precum și obiectele de cult; Obiectele necesare persoanelor cu handicap și obiectele destinate îngrijirii bolnavilor; Alimentele necesare debitorului și familiei sale pentru o perioada de 3 luni; Combustibilul necesar debitorului și familiei sale pentru o perioada de 3 luni; Scrisorile, fotografiile și tablourile personale sau de familie.

About author:

Leave a Reply