Malpraxis
Home / Blog / Malpraxis
5 March 2020, by , in Blog, No comments

Avem încredere în furnizorii de asistență medicală pentru a oferi îngrijiri medicale competente atunci când suntem bolnavi sau răniți. În majoritatea cazurilor, aceste așteptări sunt îndeplinite. Dar nu toți medicii sunt competenți și chiar și medicii competenți fac greșeli.

Deseori medicii nu reușesc să diagnosticheze boala sau aceștia oferă un tratament necorespunzător sau nu avertizează pacienții cu privire la riscurile care pot apărea.

Când se întâmplă aceste lucruri, medicul poate să fi comis un malpraxis medical.

Malpraxisul are loc când un furnizor de servicii medicale oferă un tratament care se încadrează sub standardul de îngrijire acceptat în comunitatea medicală, punând pacientul în pericol de rănire și deces.

În general, dacă un furnizor de servicii medicale nu reușește să acționeze acolo unde ar avea alții cu o pregătire similară, furnizorul poate fi responsabil pentru orice leziuni și alte pierderi rezultate.

Procedura de despagubire în caz de Malpraxis medical.

Legiuitorul a înţeles să reglementeze răspunderea pentru malpraxis în cuprinsul unei legi speciale, Legea nr. 95/2006, în cadrul unei proceduri prealabile sesizării instanţei, reglementată în Lege, finalizată prin decizia Comisiei de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis.

În cuprinsul art. 684 al Legii nr. 95/2006 este menţionat expres faptul că „procedura stabilirii cazurilor de malpraxis nu împiedică liberul acces la justiţie potrivit dreptului comun”, prevedere care înlătură caracterul derogatoriu al legii speciale de la dreptul comun şi aplicarea cu prioritate a legii speciale, acceptând că partea are alegerea între cele două tipuri de acţiune.

Victima unui act de malpraxis are, deci, posibilitatea de a se adresa fie Comisiei de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis, caz în care are loc o procedură prealabilă sesizării instanţei, finalizată printr-o decizie a acestei Comisii, fie de a se adresa direct instanţei de judecată care va soluţiona cauza potrivit dreptului comun. 

În cazul în care pacientul alege să sesizeze Comisia, aceasta va desemna un grup de experţi, în vederea analizării documentelor medicale şi audierii persoanelor implicate. În final, Comisia va emite o decizie care va stabili existenţa sau nu a cazului de malpraxis – această decizie va putea fi atacată în instanţă de pacient, asigurator şi/sau medic.

În cazul în care pacientul optează să sesizeze direct instanţa de judecată, analizarea cazului de malpraxis se va realiza exclusiv de către instanţă, care va administra probele pe care le va considera necesare, inclusiv expertiza de specialitate, care se dispune în majoritatea cazurilor de acest gen.

About author:

Leave a Reply