Noile măsuri pentru sprijinirea mediului de afaceri și de protecție socială
Home / Blog / Noile măsuri pentru sprijinirea mediului de afaceri și de protecție socială
18 March 2020, by , in Blog, No comments

Conform propunerii de Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2,  se arată că:

➡ Art. XI. – (1) Pe perioada stării de urgență instituită prin Decretul Președintelui României nr.195/2020, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2,  indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii, de minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat plătite din fondul de salarii, se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2020.

(2) Angajatorii care beneficiază de prevederile alin. (1) au obligaţia să  menţină raporturile de muncă ale persoanelor în cauză pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la data reînceperii activității după suspendarea raporturilor de muncă conform art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.

➡ Art. XII – (1) În vederea acordării sumelor necesare plății indemnizației prevăzute la art.XI, angajatorii depun, prin poșta electronică, la agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă sau a municipiului București, în raza cărora își au sediul social, o cerere semnată și datată de reprezentantul legal, întocmită conform modelului prevăzut în Anexa nr. 1 la prezenta ordonanţă de urgenţă, însoțită de următoarele documente:

certificatul de situație de urgență eliberat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;

lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizația prevăzută  la art. 1, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, întocmită conform modelului prevăzut în Anexa nr. 2  la prezenta ordonanţă de urgenţă.

(2) Modelul certificatului prevăzut la alin.(1) lit.a) și condițiile de acordare a acestuia se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, în termen de maximum 5 zile de la intrarea în vigoare prezentei ordonanțe de urgență.

➡ Art. XIII. – (1) Documentele prevăzute la art.XII alin. (1) se depun în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară.

Potrivit decretului ce declară stare de urgenţă, Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri eliberează la cerere certificate de situaţie de urgenţă pentru operatorii economici a căror activitate este afectată în contextul COVID-19, în baza documentelor justificative.

Firmele românești vor putea solicita online eliberarea certificatelor de situație de urgență (CSU) pentru a putea obține apoi ajutoarele de la stat, destinate societăților afectate de situația economică generată de criza coronavirus COVID-19 în România.  

Solicitarea certificatelor CSU prin care firmele atestă că au suferit pierderi economice se va face pe site-ul prevenire.gov.ro, conform propunerii de HG.

Potrivit proiectului, operatorii care vor putea cere sprijin guvernamental vor fi doar cei din sectoarele:

✔ transport;

✔ turism;

✔ horeca;

✔ organizări de evenimente;

✔ publicitate;

✔ învăţământ primar şi activităţi adiacente,

✔ industria confecţiilor, încălţămintei şi pielăriei,

✔ servicii destinate populaţiei.

Solicitantul de sprijin guvernamental va completa informaţii referitoare la datele de identificare ale firmei, date de contact şi motivul solicitării CSU.

Totodată, firma va trebui să justifice nevoia acestuia şi să prezinte date referitoare la situaţiile financiare. În situaţia în care nu se observă o scădere a cifrei de afaceri de minimum 40%, dar operatorul este în dificultate prin prisma apariţiei situaţiei de urgenţă, compania va trebui să furnizeze documente justificative suplimentare pentru a dovedi necesitatea sprijinului.

Pe platformă se va urca, în esenţă, o balanţă contabilă certificată pe luna în care s-a observat o scădere a încasărilor cu un procent de minim 40% faţă de perioada similară a anului precedent.

Totodată, fiecare solicitare va trebui analizată de Comisiile de Analiză a cererilor ce se vor constitui la nivelul Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri. Verificarea va fi formală, arată hotărârea de guvern, adică se va analiza doar existenţa documentelor încărcate de solicitant. Procedura vizează că Comisiile vor genera Certificatul şi îl vor transmite via email prin intermediul aplicaţiei într-un termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare.

Proiectul de hotărâre prevede că acordarea CSU se realizează doar pe durata instituirii stării de urgenţă. Certificatul este valabil însă pe toata durata anului acordării.

Prin intermediu Certificatului de situaţie de urgenţă, firmele vor putea beneficia de facilităţi de natură fiscală, respectiv de garanţii de stat pentru acordarea de credite garantate, în proporţie de 80%, de către bănci în limita a 10 milioane de lei per beneficiar pentru capital de investiţii sau capital de lucru.

Propunerea oficială de HG mai prevede că Ministerul Economiei trebuie să asigure funcţionarea platformei în speţă în termen de 5 (cinci) zile de la adoptarea şi publicarea în Monitorul Oficial al hotărârii.

About author:

Leave a Reply