Poate să mă oblige angajatorul să îmi dau demisia?
Home / Blog / Poate să mă oblige angajatorul să îmi dau demisia?
25 March 2020, by , in Blog, No comments

Ce este demisia?

Prin demisie se înțelege actul unilateral de voință a salariatului care, printr-o notificare scrisă, comunică angajatorului încetarea contractului individual de muncă, după împlinirea unui termen de preaviz.

Altfel spus, angajatul înaintează hotărârea sa individuală de încetare a raporturilor de muncă.

Angajatorul nu are dreptul de a-i solicita angajatului să semneze o demisie impusă sau să îi sugereze să demisioneze.

Ce se întâmplă dacă angajatorul, totuși, îi solicită/impune angajatului să semneze o astfel de demisie?

Demisia, în acest caz, este nelegală, consimțământul angajatului fiind viciat.

Valabilitatea unei demisii trebuie să rezulte din manifestarea de voință clară și lipsită de echivoc a salariatului căruia îi încetează raportul de muncă.

Asta înseamnă că demisia nu trebuie să fie rezultatul unor presiuni de a demisiona, exercitate de către angajator.

Mai mult, demisia nu se poate prezuma niciodată, ea trebuie să rezulte expres din manifestarea de voință a angajatului.

? Demisia forțată reprezintă concedierea indirectă a salariatului, bazată, în special, pe acțiuni frauduloase ale angajatorului, care obligă salariatul să demisioneze.

Prin evitarea concedierii, angajatorul se sustrage de la obligațiile legale care îi revin, respectiv aplicarea procedurii legale pentru concediere disciplinară sau pentru necorespundere profesională. 

Ce înseamnă consimțământ viciat?

Pentru a fi valabil consimţământul nu trebuie să fie alterat de vreun viciu de consimţământ, aşa cum este violenţa.

Violenţa constă în ameninţarea unei persoane cu un rău care îi produce o temere ce o determină să încheie un act juridic, pe care altfel nu l-ar fi încheiat.

Pentru a fi viciu de consimţământ, violenţa trebuie să fie determinantă pentru încheierea actului juridic şi să fie injustă (ilicită, nelegitimă).

Poate fi revocată demisia, la cererea angajatului?

Demisia are caracter unilateral, irevocabil, revocarea acesteia fiind posibilă doar cu acordul angajatorului, în situația în care, după înaintarea demisiei, cele două părți (angajatul și angajatorul) convin să nu dea curs acesteia.

Ce se poate face în cazul unei demisii forțate?

? Dacă nu a nu a existat intenţia salariatului de a demisiona, acesta poate ataca demisia în fața insanței.

➡ Astfel, angajatul trebuie să se adreseze instanței și să ceară:

☑ anularea demisei pe motiv că demisia lor nu este valabilă şi trebuie anulată, fiind viciată de „violență“;

☑ reintegrarea în funcția deținută anterior cu plata retroactivă a drepturilor salariale majorate, indexate și actualizate;

☑ daune morale.

Dacă ați fost „forțați” să vă dați demisia, vă stăm la dispoziție!

Trebuie doar să ne contactați.

                <h2>
          Luați legătura cu noi          </h2>
        <a href="https://www.mslegal.ro/contact/">
          Click Here         </a>
About author:

Leave a Reply