Șomaj: tot ce trebuie să știi dacă rămâi fără loc de muncă!
Home / Blog / Șomaj: tot ce trebuie să știi dacă rămâi fără loc de muncă!
22 March 2020, by , in Blog, No comments

Dacă nu reușești să-ți găsești un loc de muncă din diverse motive, atunci trebuie să știi că poți beneficia de o indemnizație pentru somaj din partea statului.

Asigurații au obligația să plătească contribuțiile de asigurari pentru șomaj și au dreptul să beneficieze de indemnizație de șomaj.

Indemnizația de șomaj se acordă la cererea persoanei care și-a pierdut locul de muncă, dacă sunt îndeplinite anumite condiții.

Cine se poate numi șomer?

Șomerii sunt persoanele apte de muncă, cu o vârstă cuprinsă între cel puțin 16 ani și până la îndeplinirea condițiilor de pensionare, care se află în căutarea unui loc de muncă. Șomerul nu realizează niciun fel de venituri și este deschis să înceapă munca imediat ce găsește un loc de muncă vacant. 

Ce condiții trebuie să îndeplinești pentru a primi ajutor de somaj!

Trebuie să fii domiciliat sau să ai reședința în România și să nu ai un loc de muncă din motive independente de tine. 

Totodată, atunci când primești indemnizația de somaj, nu ai cum să câștigi nici un venit peste valoarea indicatorului social de referință. 

? Șomerii beneficiază de indemnizație de șomaj dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

✔ au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii;

✔ nu realizează venituri sau realizează, din activități autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință, în vigoare;

✔ nu îndeplinesc condițiile de pensionare, conform legii;

✔ sunt înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă în a căror rază teritorială își au domiciliul sau, după caz, reședința, dacă au avut ultimul loc de muncă ori au realizat venituri în acea localitate.

Trebuie să ceri acordarea indemnizației de somaj în maximum 12 luni de când nu mai ai loc de muncă

Atenție la faptul că la stabilirea perioadei de 24 de luni, nu se iau în calcul:

✔ perioada de suspendare a raporturilor de muncă sau de serviciu, cu excepția perioadei de incapacitate temporară de muncă în care plata indemnizației se suportă de unitate, conform legii;

✔ perioada de pensionare pentru invaliditate, dacă această nu depășește 12 luni, pentru persoanele prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. g) (au încetat activitatea ca urmare a pensionării pentru invaliditate și care, ulterior, au redobândit capacitatea de muncă și nu au reușit să se încadreze în muncă);

✔ perioada cuprinsă între dată suspendării raporturilor de muncă sau de serviciu și dată încetării motivului pentru care acestea au fost suspendate, pentru persoanele prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. h)(le-au încetat raporturile de muncă sau de serviciu din motive neimputabile lor, în perioada de suspendare a acestora, potrivit legii);

✔ perioada cuprinsă între dată încetării raporturilor de muncă sau de serviciu și dată rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de reintegrare în muncă, dacă această perioada nu depășește 12 luni, pentru persoanele prevăzute la art. 17 alin. (i) lit. j) (reintegrarea în muncă, dispusă prin hotărâre judecătorească definitivă, nu mai este posibilă la unitățile la care au fost încadrate în muncă anterior, din cauza încetării definitive a activității, sau la unitățile care au preluat patrimoniul acestora).

Indemnizația de șomaj se acordă în funcție de stagiul de cotizare. Pentru șomerii prevăzuți la art. 17 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, avem următoarea schemă de acordare a indemnizației de șomaj:

✔ 6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin un an;

✔ 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin 5 ani;

✔ 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani.

Beneficiază de indemnizație de șomaj persoanele aflate în una dintre următoarele situații:

a) le-au încetat raporturile de muncă din motive neimputabile lor;

b) le-au încetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor;

c) le-a încetat mandatul pentru care au fost numiți sau aleși, dacă anterior nu au fost încadrați în muncăsau dacă reluarea activității nu mai este posibilă din cauza încetării definitive a activității angajatorului;

e) le-a încetat raportul de muncă în calitate de membru cooperator, din motive neimputabile lor;

f) au încheiat contract de asigurare pentru somaj și nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activități autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință, în vigoare;

g) au încetat activitatea ca urmare a pensionării pentru invaliditate și care, ulterior, au redobândit capacitatea de muncă și nu au reușit să se încadreze în muncă;

h) le-au încetat raporturile de muncă sau de serviciu din motive neimputabile lor, în perioada de suspendare a acestora, potrivit legii;

j) reintegrarea în muncă, dispusă prin hotărâre judecătorească definitivă, nu mai este posibilă la unitățile la care au fost încadrate în muncă anterior, din cauza încetării definitive a activității, sau la unitățile care au preluat patrimoniul acestora;

k) le-a încetat activitatea desfășurată exclusiv în baza unui raport juridic, altul decât cel de natura celor prevăzute la lit. a)-e), g) si h), în considerarea căruia s-a datorat, potrivit legii, contribuția individualăde asigurări pentru ș

Ce documente sunt necesare pentru întocmirea cererii de acordare a indemnizației de șomaj?

✅ actul de identitate, în original;

✅ actele de studii și de calificare, în original și în copie;

✅ adeverință medicală din care să rezulte că persoană este clinic sănătoasă sau aptă de muncă ori că are eventuale restricții medicale;

✅ acte eliberate de organele financiare teritoriale, din care să rezulte că persoană nu realizează venituri sau că realizează, din activități autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă în vigoare.

Cine nu poate beneficia de indemnizaţie de somaj? 

✔ cei care refuză un loc de muncă potrivit pregătirii sau nivelului studiilor;

✔ cei care refuză participarea la servicii pentru stimularea ocupării şi de formare profesională oferite de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă. 

Printre cei care nu pot obține o indemnizație de somaj se mai numără absolvenţii care au fost admişi sau urmează cursurile unei forme de învăţământ, dar și absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie care au promovat concursul naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi.

De reținut, este că, dacă ai încetat raporturile de muncă prin acordul părților sau prin demisie, atunci nu poți să beneficiezi de indemnizație de somaj. 

Vom vorbi despre șomajul tehnic în articolul următor!

                <h2>
          Luați legătura cu noi          </h2>
        <a href="https://www.mslegal.ro/contact/">
          Click Here         </a>
About author:

Leave a Reply