ȘOMAJUL TEHNIC. Ghid Practic
Home / Blog / ȘOMAJUL TEHNIC. Ghid Practic
27 March 2020, by , in Blog, No comments

Update 02 aprilie 2020: Agenția pentru Digitalizarea României a lansat platforma, disponibilă aici, unde angajatorii pot urca electronic documentele necesare acordării șomajului tehnic.

Modelele oficiale ale declarațiilor se regăsesc pe site.

✒ Este necesară o semnătură electronică pentru a transmite documentele, iar acestea se vor urca prin intermediul platformei și se vor trimite automat către autoritățile competente.

Ce este șomajul tehnic?

Codul muncii nu utilizează conceptul de „șomaj tehnic” pentru a nu se face confuzie cu instituția șomajului.

Șomajul, spre deosebire de șomajul tenic este înseamnă pierderea efectivă a locului de muncă și este reglementat de Legea nr. 76/2002.

Șomajul tehnic intervine atunci când angajatorul își întrerupe temporar activitatea din motive economice, tehnologice, structurale sau altele asemănătoare.

Contractele de muncă nu sunt încetate, sunt suspendante, doar.

Pe timpul somajului tehnic angajații sunt la dispoziția angajatorului, iar după terminarea perioadei se vor întoarce la serviciu în toate condițiile agreate inițial.

Unde îl găsesc reglementat?

➡ Articolul 53 din Codul muncii prevede că:

(1) Pe durata reducerii și/sau a întreruperii temporare a activității, salariații implicați în activitatea redusă sau întreruptă, care nu mai desfășoară activitate, beneficiază de o indemnizație, plătită din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mică de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.

(2) Pe durata reducerii și/sau a întreruperii temporare prevăzute la alin. (1), salariații se vor afla la dispoziția angajatorului, acesta având oricând posibilitatea să dispună reînceperea activității.

Pot exista două situații:

 1. situația întreruperii activității temporar;
 2. situația reducerii activității la nivelul angajatorului

Angajatorul poate să dispună această măsură ori prin sistarea totală a activității, ori prin suspendarea unilaterală a contractelor individuale de muncă ale salariaților și pe durata reducerii temporare a activității la nivel de unitate, ori la nivel de departament.

Atenție! Aceste motive trebuie explicate și fundamentate. Nu este suficient doar să fie enumerate.

Indemnizația este purtătoare de contribuții și impozit, respectiv: CAS – 25%, CASS – 10%, impozit – 10%. 

NU se calculează contribuție asigurătorie de muncă pentru indemnizațiile de șomaj.

➡ O.U.G. nr. 30/2020 aduce câteva clarificări cu privire la șomajul tehnic și suportarea indemnizației de către stat.

Pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din inițiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizațiile de care beneficiază salariații se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020.

Care sunt companiile care vor beneficia de ajutorul statului?

✅ cele care își întrerup activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate, și dețin certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului.

✅ cele care își reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 și nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaților lor. Adică cele care înregistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii declarației pe propria răspundere, cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020, și că nu are capacitate financiară pentru a plăti toți salariații. Angajatorii pot beneficia de plata indemnizației prevăzute la alin. (1) pentru cel mult 75% dintre angajații care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență.

Pentru acestea din urmă, trebuie să îndeplinească două condiții cumulative:

 1. să aibă încasări cu 25% mai puțin decât media lunilor ianuarie și februarie;
 2. să nu aibă bani pentru salarii.

Această categorie va depune și o o declarație pe proprie răspundere a angajatorului care să ateste că îndeplinește condițiile. (Anexa 2)

Procedura de urmat pentru suspendarea contractelor de muncă

 1. Se emite Decizie suspendare a Contractului Individual de Muncă.
 2. Se depune la Ministerul Economiei, o cerere de eliberare a Certificatului pentru Situații de Urgență (CSU).

Pentru cei care și-au închis activitățile economice în urma deciziilor autorităților publice, certificatul emis de Ministerul Economiei este necesar, iar în baza lui ANOFM poate plăti banii pentru aceste persoane care au fost afectate în mod direct de măsurile autorităților publice.

Ce documente ar trebui să conțină dosarul?

Cererea adresată ANOFM (Anexa 1), CSU și anexa angajaților (Anexa 3) care au contractul suspendat.

⚠ Lista trebuie să conțină și salariul brut al fiecărui angajat.

Statul va plati 75% din salariul brut.

? Documentele se depun online, cu mențiunea ca fiecare județ are o adresa de email dedicată pentru aceste depuneri (numele județului @anofm.gov.ro; de exemplu, brasov@anofm.gov.ro, sau caras-severin@anofm.gov.ro). 

CERERILE SE DEPUN de la 1 aprilie 2020, iar plățile se fac începand cu luna aprilie pentru luna martie.

Indemnizațiile vor fi plătite angajatorului, iar angajatorul va plăti mai departe indemnizația către salariat.

Poate beneficia de somaj tehnic platit de stat în aceasta perioadă orice angajator care a închis temporar total sau parțial/a redus activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID 19, și a evidențiat în REVISAL angajații cărora le suspendă temporar contractul individual de muncă.

Angajatorul are obligația de a transmite informări la Registrul general de evidență a salariaților (REVISAL). Trebuie să specifice perioada pe care este dispusă măsura, cât și cauzele care au dus la luarea acestei decizii. 

Această informare se transmite cel târziu în ziua anterioară datei suspendării.

⚠ Angajatul care are încheiate mai multe contracte individuale de muncă din care, cel puțin un contract cu normă întreagă este activ pe perioada instituirii stării de urgență, nu beneficiază de indemnizația în cauză.

⚠ Angajatul care are încheiate mai multe contracte individuale de muncă și toate sunt suspendate ca urmare a instituirii stării de urgență, beneficiază de indemnizația aferentă contractului individual de muncă cel mai avantajos.

Care este obligația angajatorului după ce primește banii?​​​​​​

Să plătească sumele angajaților aflați în șomaj tehnic în 3 zile.

Potrivit art. 260 alin. 1, lit. K din Codul Muncii, angajatorul va fi sancționat contravențional cu o amendă de la 1.500 lei la 5.000 lei în cazul nerespectării plății indemnizației pentru șomaj tehnic. 

Salariatul poate introduce în termen de 3 ani acțiunea privind nerespectarea acestui drept, la instanța competentă.

Celelalte forme de muncă

Categoriile tip PFA, II, cei angajați cu drepturi de autor, orice formă de muncă aferentă meseriilor liberale vor primi o indemnizație lunară egală cu 75% din câștigul salarial mediu brut.

Documente necesare: Cerere semnată și datată de către angajator și Declarație.

Documentele se depun, electronic, prin email, la ANPIS/AJPIS-urile din județe.

Prin Declarație vor certifice faptul că informațiile sunt adevărate și li se prezintă consecința juridică a prezentării unor informații false.

Răspunderea este a angajatorului/persoanei care depune Cererea.

Vă ajutăm să întocmiți toate documentele legale.

                <h2>
          Ia legătura cu noi         </h2>
        <a href="https://www.mslegal.ro/contact/">
          Click Here         </a>
About author:

Leave a Reply