Suspendarea activității firmei
Home / Blog / Suspendarea activității firmei
21 March 2020, by , in Blog, No comments

Dacă deţineţi o firmă a cărei activitate doriţi să o întrerupeţi temporar, trebuie să depuneţi la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul unde firma îşi are sediul social, o serie de documente necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului a acestei menţiuni.

În primul rând, este necesară completarea şi depunerea unei cereri de înregistrare prin care să solicitaţi înregistrarea menţiunii privind suspendarea temporară a activităţii firmei dumneavoastră, însoţită de o declaraţie-tip pe propria răspundere din care să rezulte că persoana juridică nu desfăşoară la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora/desfăşoară activităţile declarate o perioadă de maxim 3 ani.

Alte documente obligatorii pentru înregistrarea întreruperii activităţii temporare a firmei sunt următoarele:

✔ hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor sau decizia asociatului unic privind suspendarea temporară a activităţii, prin care va fi specificată durata ✔ suspendării, precum şi momentul reluării activităţii;

✔ certificatele constatatoare emise în baza declaraţiilor-tip pe propria răspundere pentru autorizarea activităţii/suspendarea activităţii;

✔ dovezile privind plata taxei/tarifului, conform prevederilor legale în vigoare.

După obținerea documentelor de la ONRC (rezoluția), te duci la ANAF și declari pe proprie răspundere că nu desfășori activitate pentru perioada menționată și astfel soliciți să beneficiezi de regimul derogatoriu.

Dacă ai angajați, depui o declarație la ITM prin care anunți că au încetat contractele de muncă ca urmare a suspendării activității firmei și atașezi documentele de la Registrul Comerțului de care vorbeam anterior.

Nu uita să și încetezi contractele de muncă în mod legal și corect, conform dispozițiilor în vigoare!

⚠ În perioada suspendării, firma nu poate avea niciun venit, nici să vândă bunuri.

⚠ Nu poți să mai ai angajați.

⚠ Suspendarea se poate face indiferent că firma are sau nu datorii către creditori (dar nu și către stat).

De menționat că întreruperea temporară a activităţii unei societăţi nu poate depăşi 3 ani de la data înregistrării menţiunii în registrul comerţului. În cazul în care, după expirarea acestei perioade, activitatea societăţii nu este reluată, tribunalul va putea pronunţa dizolvarea societăţii la cererea oricărei persoane interesate, precum şi a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.

Aveţi posibilitatea să desemnaţi o altă persoană care să îndeplinească toate formalităţile legale necesare

? Ne ocupăm de întreaga procedură de suspendare a activității firmei tale la Registrul Comerțului oriunde în țară, online, fără deplasări inutile. Redactăm documentația, oferim consultanță gratuită și urmărim tot procesul.

                <h2>
          Luați legătura cu noi          </h2>
        <a href="https://www.mslegal.ro/contact/">
          Click Here         </a>
About author:

Leave a Reply