Zile libere pentru părinţi
Home / Blog / Zile libere pentru părinţi
24 March 2020, by , in Blog, No comments

UPDATE: Zile libere pentru părinți și pe perioada vacanțelor, în cazul închiderii școlilor, grădinițelor și creșelor!
În Monitorul Oficial din 3 aprilie a fost publicată o Ordonanță de Urgență prin care s-a modificat, din nou, Legea 19/2020.
➡ Se acordă zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor, inclusiv pe perioada vacanțelor școlare, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ și a unităților de educație antepreșcolară, ca urmare a stării de urgență decretate în condițiile legii.
➡ Altă prevedere introdusă acum: Prin unități de învățământ în curpinsul legii se înțeleg și unitățile de educație antepreșcolară.

➡ Se acordă zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor, în situația suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităților de învățământ unde aceștia sunt înscriși, ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situații extreme decretate astfel de către autoritățile competente cu atribuții în domeniu.

Se aplică părinților care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 1. au copii cu vârsta de până la 12 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ sau au copii cu dizabilități cu vârstă de până la 18 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ;
 2. locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca.

➡ Au dreptul la zile libere plătite, pe toată perioada în care autoritățile competente decid închiderea respectivelor unități de învățământ.

➡ Zilele libere se acordă la cererea unuia dintre părinți, depusă la angajatorul persoanei care va supraveghea copilul în această perioadă.

➡ Cererea va fi însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit lgii care acordă zile libere

Declarație pe propria răspundere nu este necesară  persoanei singure din familia monoparentală.

Prin persoană singură, se înțelege persoana care se află în una dintre următoarele situații: 

 1. este necăsătorită; 
 2. este văduvă; 
 3. este divorțată; 
 4. are soțul/soția declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească; 
 5. are soțul/soția arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor; 
 6. nu a împlinit vârsta de 18 ani și se află în una dintre situațiile prevăzute la lit. a)-e); 
 7. a fost numită tutore sau i s-au încredințat ori i s-au dat în plasament unul sau mai mulți copii și se află în una dintre situațiile prevăzute la lit. a)-c). 

Beneficiază de prevederile legii și părintele sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav neșcolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizației în condițiile Legii  privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, doar în condițiile în care activitatea serviciului de zi este suspendată ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situații extreme decretate astfel de către autoritățile competente cu atribuții în domeniu.

✅ Prevederile legii se aplică și pentru părintele sau reprezentantul legal care are în îngrijire, supraveghere și întreținere persoana adultă încadrată în grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal pentru care s-a optat pentru acordarea indemnizației în condițiile Legii privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, doar dacă beneficiază de servicii de zi, a căror activitate a fost suspendată ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situații extreme decretate astfel de către autoritățile competente cu atribuții în domeniu.

Acordarea zilelor libere pentru angajații din unitățile sistemului energetic național, din unitățile operative de la sectoarele nucleare, din unitățile cu foc continuu, din unitățile de asistență socială, de telecomunicații, ale radioului și televiziunii publice, din transporturile pe căile ferate, din unitățile care asigură transportul în comun și salubritatea localităților, precum și aprovizionarea populației cu gaze, energie electrică, căldură și apă, comerț alimentar, producție și distribuție medicamente și echipamente sanitare, distribuție carburanți, personalul din cadrul unităților farmaceutice se realizează doar cu acordul angajatorului.

Pe perioada stării de urgență instituită prin Decretul nr. 195/2020, prevederile Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, nu se aplică angajaților sistemului național de apărare, angajaților din penitenciare, personalului din unitățile sanitare publice și altor categorii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, și al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, după caz.

Personalul care nu beneficiează de zile libere potrivit Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României are dreptul la o majorare acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, în cuantumul indemnizației prevazute de lege, corespunzător numărului de zile lucrătoare din perioada stării de urgență în situația în care celălalt părinte nu beneficiază de această indemnizație.

Indemnizaţia va fi plătită de angajator, care își va recupera banii de la stat, prin Fondul de garantare a creanţelor salariale.

Prevederile legii nu se aplică în cazul în care se află în una sau mai multe din următoarele situații:

 1. este în concediul pentru creșterea copilului, care a solicitat inițial concediul și indemnizația pentru creșterea copilului și a optat pentru concediu fără plată sau, după caz, pentru realizarea de venituri supuse impozitului sau este în concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 7;
 2. este asistentul personal al unuia dintre copiii aflați în întreținere;
 3. se află în concediu de odihnă/concediu fără plată.

Prevederile legii nu se aplică în cazul persoanelor ale căror raporturi de muncă sunt suspendate pentru întreruperea temporară a activității angajatorului sau în cazul soțului/soției acestora, în condițiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii (Șomaj tehnic).

Prevederile legii nu se aplică nici în cazul în care celălalt părinte nu realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor fiscale.

                <h2>
          Luați legătura cu noi          </h2>
        <a href="https://www.mslegal.ro/contact/">
          Click Here         </a>
About author:

Leave a Reply